background

Zaterdag 17 juni 2023

Bijzondere veiling van munten, penningen en bankbiljetten

Enkele highlights in deze veiling 62:

Roman Empire. Nero (AD 54-68) - AE Sestertius (Rome AD 64, 24,73g) XF.

Roman Empire. Valentinianus I (AD 364-375) - AV Solidus (Antiochia AD 373 - 374, 4,42g) RRR - XF/UNC.  

USA. 20 Dollars gold 1875cc. PCGS MS 61. Scarce date.

USA. 20 Dollars gold 1879. PCGS MS 64. Rare date.

Merovingische Rijk. Monetarius Murulfus, ca. 600-650. AV Triens -  Primitief portret met stralenkroon RRRR. Prachtig-.

Gorinchem. Rozenobel van 9 gulden z.j. met wapentje van de heerlijkheid  Arkel op het achtersteven. Prachtig.       

Graafschap Holland. Karel V 1506-1555. Gouden reaal z.j. Dordrecht. RR. Zeer fraai.      

Holland. Florijn van 28 stuiver 1694. Cnm 2.28.95; D. 1161; V. 54.4. RRR. Prachtig/FDC.  

Utrecht. Halve provinciale of halve statengulden 1682.  Afslag in goud op gewicht 3 dukaten. RRR. Prachtig/FDC.

Koninkrijk Holland. 2 1/2 Gulden 1808. RR. Prachtig/FDC. Uiterst zeldzaam topstuk.

Koninkrijk. Proefserie 1948. 1, 5, 10 en 25 cent 1948 met proef in de halsafsnede. Uiterst zeldzame set, zeer beperkte oplage.

Koninkrijk. 10 Gulden goud 1829 Brussel. Zeldzaam jaar. Ca. prachtig.