background

Vooraf online bieden (pre-bid):

U kunt ervoor kiezen om voorafgaand aan de veiling een (maximaal) bod te plaatsen via onze online biedmodule. Hier vindt u alle kavels met daarbij de inzet en kunt u een pre-bid plaatsen. Dit kunt u doen door een account aan te maken, in te loggen en naar de kavels van keuze te gaan. Daar typt u uw bod in en bevestigt dit.

Uw pre-bid is een maximaal bod dat wordt gebruikt als iemand anders ook biedt en is niet zichtbaar voor andere bieders. Het kan dus zo zijn dat u bijvoorbeeld tijdens de pre-bid 100 euro op een kavel biedt en niemand anders biedt tijdens de live-veiling meer dan 70 euro. In dat geval hebt u het kavel gewonnen voor 75 euro. Zodra een andere bieder uw

maximale bod heeft overboden, krijgt u per e-mail een melding. Dit stelt u in staat om, indien gewenst, opnieuw te bieden. Het vooraf bieden kunt u doen tot een dag voor de start van de live-veiling. Bij elk kavel vindt u een timer die aangeeft hoe lang u nog een 'pre-bid' kunt plaatsen.

Pre-bid online:

You can choose to place a (maximum) bid prior to the auction via our online bidding module. Here you will find all lots with starting price and you can place a pre-bid. You can do this by creating an account, logging in and going to the lots of your choice. There you type in your bids and confirm. Your pre-bid is a maximum bid that will be used if someone else also bids and is not visible to other bidders. It is therefore possible that, for example, you are bidding 100 euros on a lot during the pre-bid and no one else is bidding more than 70 euros during the live auction. In that case you have won the lot for 75 euros. You will be notified by email as soon as another bidder has outbid your maximum bid. This allows you to bid again if desired. You place your pre-bid up to one day before the start of the live auction. With each lot you will find a timer that indicates how long you can place a 'pre-bid'.