Klik op de afbeeldingen om de catalogus en/of opbrengsten van veiling 57 te bekijken. Heeft u liever een gedrukt exemplaar van de veilingcatalogus, dan kunt u deze gratis afhalen bij ons aan de zaak.


Wilt u de catalogus liever per post ontvangen?

Maak dan € 10,- over op IBAN: NL23 INGB 0005 5097 88 t.n.v. "AA" Muntenveiling Amsterdam, o.v.v. Catalogus + opbrengstlijst. Wij sturen u de catalogus, na verschijnen, toe.